Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
«Θα ήθελα να συγχαρώ τους Συνδέσμους Γονέων Τεχνικής Σχολής Λάρνακας και Τεχνικής Σχολής Αγίου Λαζάρου, τους Μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για το αξιόλογο και συγκινητικό φιλανθρωπικό δείπνο το οποίο διοργάνωσαν. Η εκδήλωση είχε σκοπό τα έσοδα να βοηθηθούν άποροι μαθητές των δυο Τεχνικών Σχολών».


Φιλανθρωπικό δείπνο των Συνδέσμων Γονέων Τεχνικής Σχολής Λάρνακας και Τεχνικής Σχολής Αγίου Λαζάρου

Back To Top