Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

5 Δεκεμβρίου: Διεθνής Ημέρα Εθελοντών για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη
03/12/2015


Από το 1985, σε γενική συνέλευση του ΟΗΕ, έχει καθιερωθεί η 5η Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη. Στόχος του ΟΗΕ είναι να προβάλλεται το έργο των εθελοντών αλλά να εντάσσονται ολοένα και περισσότεροι στο εθελοντικό κίνημα. Η ημέρα αυτή αποτελεί μια ευκαιρία να τιμήσουμε όλους όσους αγωνίζονται ανιδιοτελώς για τη καλυτέρευση του κόσμου, και να τονίσουμε ότι η προσφορά τους στην παγκόσμια ειρήνη και ανάπτυξη αναγνωρίζεται και είναι σημαντική.

Ο εθελοντισμός υπήρχε και θα υπάρχει όσο υπάρχουν άνθρωποι. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά μια αλτρουιστική πράξη φιλευσπλαχνίας αλλά μια πράξη με αντίκτυπο, τόσο στην κοινωνική, όσο και στην οικονομική ανάπτυξη. Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι εθελοντές δίνουν άμεσες λύσεις στα πιο πιεστικά προβλήματα της ανθρωπότητας. Στην εποχή μας η εθελοντική προσφορά διευρύνεται διαρκώς και επεκτείνεται σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως είναι εκστρατείες για θέματα αλφαβητισμού, εμβολιασμών, υγείας, πρόληψης και ενημέρωσης, διακρίσεων, προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και οργανωμένες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι εθελοντές, με ότι μέσα διαθέτουν - μικρά και μεγάλα, εργάζονται με στόχο τη βελτίωση της ζωής μερικών από τις πιο ευάλωτες πληθυσμιακά ομάδες και μεταμορφώνουν τις κοινωνίες τους αλλά και τον κόσμο μας.

Τα τελευταία χρόνια, μέσα από την ίδια την κοινωνία και τις δράσεις χιλιάδων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, έχουν προκύψει λύσεις και έχουν αναδειχθεί πρωτοβουλίες, που έχουν υποκαταστήσει, τη κοινωνική λειτουργία του κράτους, έχοντας ενισχύσει σημαντικά, τη κοινωνική συνοχή. Είναι γι’ αυτό τον λόγο που πλέον το εθελοντικό κίνημα και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, αναγνωρίζονται ως ισότιμοι κοινωνικοί εταίροι και συμμετέχουν ενεργά στον κοινωνικό διάλογο. Η κοινωνία των πολιτών, με εκφραστές της, τις Μη κυβερνητικές και τις εθελοντικές Οργανώσεις έχει ρόλο και λόγο.

Ως Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σας καλούμε όλους να συστρατευτείτε μαζί με τις Μη κυβερνητικές και τις εθελοντικές Οργανώσεις προς ανακούφιση των συμπολιτών μας που υποφέρουν αλλά και για να διαμορφώσουμε μια ενεργή κι αλληλέγγυα Κοινωνία Πολιτών μέσω της οποίας θα συμβάλουμε στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων της σύγχρονης κοινωνίας. Ας γίνουμε όλοι εθελοντές και ενεργοί πολίτες όπου μέσα από τις αξίες του εθελοντισμού και την ενεργή δράση θα συμβάλουμε σε μια θετική για τον καθένα μας και για την κοινωνία μας αλλαγή.

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
Back To Top