Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Σειρά συναντήσεων Επιτρόπου με εκπροσώπους από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα της Κύπρου.
05/02/2015


Στα πλαίσια προώθησης της στήριξης, ενδυνάμωσης και εκσυγχρονισμού του Εθελοντικού Κινήματος αλλά και της εφαρμογής εργαλείων τα οποία ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα της Κύπρου.Back To Top