Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Θεσμοθετήθηκε η "Ημέρα του Πολίτη" από το Υπουργικό
03/03/2015


«Ημέρα του Πολίτη».

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε εισήγηση του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για τη θεσμοθέτηση της 15ης Σεπτεμβρίου ως «Ημέρας του Πολίτη».

Η θεσμοθέτηση της «Ημέρας του Πολίτη» έχει ως στόχο την ενημέρωση του πολίτη για τα δικαιώματά του, για τις προσφερόμενες σε αυτών κρατικές υπηρεσίες και απορρέει από την ανάγκη για ενθάρρυνση της συμμετοχής του πολίτη στα κοινά μέσω των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Γενικότερα, ο στόχος της καθιέρωσης της «Ημέρας του Πολίτη» είναι η προσφορά βελτιωμένων υπηρεσιών στην κοινωνία και στον κάθε πολίτη ξεχωριστά, με την καθιέρωση τακτικής επικοινωνίας μαζί του και την διασφάλιση των δικαιωμάτων του για ενημέρωση, πληροφόρηση, διαφάνεια και έκφρασης λόγου.




Back To Top