Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Δημόσια Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο με τίτλο "Ο περί Σκυλων (Τροποποιητικος) Νόμος του 2019"
28/05/2019Κατεβάστε αρχείο Acrobat ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙ ΣΚΥΛΩΝ 2019 26-05-19 (1).pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 69,4Kb)

Back To Top