Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαδικτυακό Σεμινάριο «Ο σύγχρονος ρόλος του Εθελοντισμού» 26/11/20 στις 16¨30
26/11/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διαδικτυακό Σεμινάριο «Ο σύγχρονος ρόλος του Εθελοντισμού»

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κ. Γιάννης Γιαννάκη, στα πλαίσια του Μνημονίου συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα παρουσιάσει σήμερα, 26/11/20 και ώρα 16:30, Διαδικτυακό Σεμινάριο στους Φοιτητές, με θέμα «το σύγχρονο ρόλο του Εθελοντισμού». Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει τις πολιτικές και τις δράσεις του γραφείου και θα δώσει την ευκαιρία στους Φοιτητές να συζητήσουν με τον Επίτροπο για θέματα Εθελοντισμού και Ενεργού Πολίτη.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

26 Νοεμβρίου 2020Back To Top