Επικοινωνία  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Call for proposals to support national projects on a mutually recognised European Disability Card and associated benefits
13/07/2015


Call for proposals to support national projects on a mutually recognised European Disability Card and associated benefits

Κωδικός:3160

Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/07/2015

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/07/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2015


Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας, που θα συνεπάγεται την αμοιβαία αναγνώριση της κατάστασης της αναπηρίας στα συμμετέχοντα κράτη μέλη . Η κάρτα αυτή θα επιτρέπει στα άτομα με αναπηρίες από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη που ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν στο έργο να αποδεικνύουν ότι έχουν πιστοποιηθεί κατάσταση αναπηρίας στο κράτος μέλος καταγωγής τους .Back To Top