Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
Η προσφορά των πρεσβυτέρων μας στον τόπο, την κοινωνία και την οικογένεια είναι ανεκτίμητη. Η ευημερία των ατόμων τρίτης ηλικίας εντάσσεται στις προτεραιότητες της κοινωνίας και της πολιτείας, ώστε να έχουν αξιοπρεπή γηρατειά.

Πορευτήκαμε και φέτος στην Πορεία Αγάπης «Περπατώ με τους Ηλικιωμένους», που τελούσε υπό την Αιγίδα μου και διοργανώθηκε από την Κλεάνθειο Κοινοτική Στέγη Αθηένου και το Κωνσταντινελένειον Κέντρο Ενηλίκων Αθηένου, οι οποίοι συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.Πορεία Αγάπης «Περπατώ με τους Ηλικιωμένους» Πορεία Αγάπης «Περπατώ με τους Ηλικιωμένους» Πορεία Αγάπης «Περπατώ με τους Ηλικιωμένους»

Back To Top