Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟΗ Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου στη δημόσια διαβούλευση με θέμα «Η συνεργασία του κράτους και των διαφόρων φορέων για στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού».

Η πηγή φωτογραφιών είναι το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (PIO)Δημόσια Διαβούλευση- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημόσια Διαβούλευση- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Back To Top