Επικοινωνία  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟΗ Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου στη δημόσια διαβούλευση με θέμα «Η συνεργασία του κράτους και των διαφόρων φορέων για στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού».

Η πηγή φωτογραφιών είναι το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (PIO)Δημόσια Διαβούλευση- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημόσια Διαβούλευση- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Back To Top