Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
Σήμερα Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 και ωρα 8.50 π.μ. ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη θα παραβρεθεί σε εκδήλωση του Δημοτικού Σχολείου των Περιβολιών στη Λάρνακα. Ακολούθως και ωρα 10.15 π.μ. θα επισκεφθεί τη Δημοτικό Σχολείο Γ’ Ιδαλίου για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Σπανίων Νοσημάτων.

Φωτογραφικό υλικό από την επίσκεψη του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη σήμερα στο Δημοτικό σχολείο Περιβολιών Λάρνακας το Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου Γ’.Φωτογραφικό υλικό από την επίσκεψη του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη σήμερα στο Δημοτικό σχολείο Περιβολιών Λάρνακας και το Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου Γ’. Φωτογραφικό υλικό από την επίσκεψη του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη σήμερα στο Δημοτικό σχολείο Περιβολιών Λάρνακας και το Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου Γ’.

Back To Top