Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
Είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο το παράδειγμα που επιδιώκουμε να διαπεράσουμε με τις Πολιτικές μας προς τις νέες γενιές, όταν από μικρά τα παιδιά ανατρέφονται με τις αξίες του εθελοντισμού και οργανώνονται με ζήλο και ενθουσιασμό, προσφέροντας και λαμβάνοντας αμοιβαία τα οφέλη από την εθελοντική προσφορά, με σταθερό σύμμαχο τους γονείς τους και την Κοινωνία των Πολιτών.

O Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ συγχαίρει το σωματείο «Μικροί Εθελοντές» και το ζεύγος Μιχάλη και Γιούλης Παπαϊακώβου από τη Σια, για το εξαίρετο παράδειγμα εθελοντικής συνεισφοράς τους προς το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας Αροδαφνούσα του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου με τη φιλανθρωπική βραδιά που διοργάνωσαν υπό την Αιγίδα μου.Συγχαρητήρια στους Συγχαρητήρια στους Συγχαρητήρια στους

Back To Top