Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Ανακοίνωση Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη, ανακοινώνει την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου διαχείρισης εθελοντών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
27/11/2020

Ανακοίνωση

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη, ανακοινώνει την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου διαχείρισης εθελοντών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι εθελοντές θα αξιοποιηθούν σε υποστηριχτικές δράσεις προς το Υπουργείο Υγείας, και ποιο συγκεκριμένα για ενίσχυση της ενημέρωσης και διαφώτισης στους χώρους εργασίας για αντιμετώπιση της Πανδημίας.

Στο πρωτόκολλο θα μπορούν να εγγραφούν πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω, (όσοι έχουν εγγραφή στο πρωτόκολλο από την προηγούμενη ενεργοποίηση δεν χρειάζεται να ξαναεγγραφούν) και θα πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο που υπάρχει στην ιστοσελίδα του γραφείου του Επιτρόπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://eforms.mof.gov.cy/eforms/eforms.nsf/volunteerform2020_gr/volunteerform2020_gr?OpenForm

Για οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22400163 η 22400113 η στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο npallikarou@papd.mof.gov.cy

Το πρωτόκολλο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στους εθελοντές και να υπάρχει αποτελεσματικότερος συντονισμός σε εθελοντικές δράσεις, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Στους εθελοντές παρέχεται εκπαίδευση και ο αναγκαίος εξοπλισμός.

Παράκληση είναι για οποιεσδήποτε άλλες εθελοντικές πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται θα πρέπει να παρέχεται ασφάλιση αλλά και να υπάρχει η σωστή ενημέρωση και πρωτόκολλο χειρισμού των εθελοντών, ώστε να αποκλείεται η μετάδοση του ιού.



ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

26 Νοεμβρίου 2020




Back To Top