Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟΟ Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης κηρύσσει την έναρξη της 1ης δημόσιας διαβούλευσης του Υπουργείου Εξωτερικών με την Κοινωνία των Πολιτών με θέμα «Ενεργειακές προοπτικές της Κύπρου και συνεργασία με τις γύρω Χώρες».

Η πηγή φωτογραφιών είναι το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (PIO)Δημόσια Διαβούλευση- Υπουργείο Εξωτερικών Δημόσια Διαβούλευση- Υπουργείο Εξωτερικών Δημόσια Διαβούλευση- Υπουργείο Εξωτερικών

Back To Top