Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λεμεσού
Ο Υπουργός Άμυνας κ. Φώτης Φωτίου και ο Επίτροπος Εθελοντισμού κ. Γιάννης Γιαννάκης επισκέπτονται το ΚΕΝ Λεμεσού. Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λεμεσού
Ο Υπουργός Άμυνας κ. Φώτης Φωτίου και ο Επίτροπος Εθελοντισμού κ. Γιάννης Γιαννάκης επισκέπτονται το ΚΕΝ Λεμεσού. Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λεμεσού
Ο Υπουργός Άμυνας κ. Φώτης Φωτίου και ο Επίτροπος Εθελοντισμού κ. Γιάννης Γιαννάκης επισκέπτονται το ΚΕΝ Λεμεσού.

Back To Top