Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στηρίζει την εφαρμογή της οριζόντιας ψηφοφορίας.
19/11/2015


Η οριζόντια ψηφοφορία θα συμβάλει στη μείωση της αποχής και στην ενθάρρυνση της συμμετοχής του Πολίτη, αναφέρει το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, μέσα στα πλαίσια των όρων εντολής του Γραφείου για την ενθάρρυνση του ενεργού πολίτη και ειδικότερα των νέων.

Για να διαβάσετε όλο το άρθρο πατήστε εδώ
Back To Top