Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
"Reaction Special Awards"


Ο Επίτροπος Εθελοντισμού κ.Γιάννης Γιαννάκη τιμήθηκε με βραβείο από την οργάνωση 'Reaction Youth for Prevention' στην εκδήλωσή τους "Reaction Special Awards" για την προσφορά του σαν θεσμός στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και για τη συνεργασία που είχε μαζί τους.


Reaction Special Awards - Βράβευση Επιτρόπου Εθελοντισμού Reaction Special Awards - Βράβευση Επιτρόπου Εθελοντισμού Reaction Special Awards - Βράβευση Επιτρόπου Εθελοντισμού

Back To Top