Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟΟ Υπουργός Υγείας Δρ. Πέτρος Πετρίδης στην Δημόσια Διαβούλευση με θέμα «Συγκατάθεση για μετα θάνατο Δωρεά Οργάνων και Μεταμόσχευση».

Η πηγή φωτογραφιών είναι το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (PIO)Δημόσια Διαβούλευση- Υπουργείο Υγείας Δημόσια Διαβούλευση- Υπουργείο Υγείας Δημόσια Διαβούλευση- Υπουργείο Υγείας

Back To Top