Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Ο Επίτροπος συγχαίρει τους επτά Δήμους της περιφέρειας Λευκωσίας, οι οποίοι αποφάσισαν τη δημιουργία επαρχιακού καταφυγίου για τα ζώα.
22/01/2015


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη συγχαίρει τους επτά Δήμους της περιφέρειας Λευκωσίας, οι οποίοι αποφάσισαν τη δημιουργία επαρχιακού καταφυγίου για τα ζώα.

Η προστασία και ευημερία των ζώων συμβάλλει στον πολιτισμό της κοινωνίας μας και ενέργειες οι οποίες δημιουργούν συνέργειες και επιλύουν διαχρονικά προβλήματα, ιδιαίτερα στον τομέα της προστασίας και ευημερίας των ζώων, αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών
Back To Top