Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΣΠΙΤΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗ» ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
02/10/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΣΠΙΤΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗ» ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στα πλαίσια της πολιτικής του για στήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων προχώρησε με την δημιουργία σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων και Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, το «Σπίτι του Εθελοντή» στην Λευκωσία. Το «Σπίτι του Εθελοντή» δημιουργήθηκε σε κρατικό χώρο και συγκεκριμένα στο πρώην κτίριο της Συνεργατικής Εταιρείας Κωφών στην Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς. Ο εν λόγω χώρος θα διαμορφωθεί ανάλογα με σκοπό την δωρεάν παραχώρηση σε εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις στεγαστικού χώρου και βασικού γραφειακού εξοπλισμού (γραφεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλέφωνα κλπ.). Πρόσθετα, θα παρέχονται προς χρήση από όλες τις οργανώσεις οι κοινόχρηστοι χώροι για εκδηλώσεις και συνεδριάσεις. Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που θα στεγαστούν στο «Σπίτι» θα καταβάλλουν το συμβολικό τέλος άδειας χρήσης ύψους €50 ευρώ το μήνα για σκοπούς κάλυψης του κόστους του ρεύματος και του νερού.

Η παραχώρηση γραφείων σε εθελοντικές, μη κυβερνητικές οργανώσεις και Συνδέσμους στο «Σπίτι του Εθελοντή» στην Λευκωσία θα γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης και δεδομένου ότι πληρούνται τα αναγκαία κριτήρια που έχουν ήδη καθοριστεί όπως είναι η μη ύπαρξη ιδιόκτητων κτιρίων. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων το αργότερο μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2015 είτε μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση Κυριάκου Μάτση 56, 1082 Λευκωσία είτε στην ηλεκτρονική yvassiliou@presidency.gov.cy.

Τα σχετικά έντυπα αίτησης καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με την λειτουργία του «Σπιτιού του Εθελοντή» στην Λευκωσία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.volunteercommissioner.gov.cy καθώς και στο ίδιο το Γραφείο.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνα: 22400163, 70004800, τηλεομοιότυπο:22400181.Κατεβάστε αρχείο Word ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ.doc

(Μέγεθος Αρχείου: 107,09Kb)

Κατεβάστε αρχείο Acrobat ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 200,95Kb)


Back To Top