Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
Να σας συστήσω τους φίλους μου από το Ειδικό Σχολείο Απόστολος Λουκάς στη Λεμεσό για άτομα με ειδικές ανάγκες. Η επαφή μαζί τους είναι μια μοναδική εμπειρία και ένα μάθημα ζωής.

Αξίζουν την αποδοχή και τη στήριξη μας, για τις οποίες η Πολιτεία εφαρμόζει Πολιτικές και ενθαρρύνει την Κοινωνία των Πολιτών και τα οργανωμένα σύνολα να τους προσφέρουν με σεβασμό αξιόλογες δράσεις, όπως ο Αθλητικός Πνευματικός Όμιλος Ευαγόρας Αμιάντου που τους φιλοξένησε και γευματίσαμε μαζί τους στην παρουσία της Πρώτης Κυρίας Άντρης Αναστασιάδη.

Εύγε από καρδιάς στα ειδικά σχολεία για το λειτούργημα που επιτελούν για τα παιδιά με ειδικές ικανότητες.Επίσκεψη στο Ειδικό Σχολείο Απόστολος Λουκάς στη Λεμεσό Επίσκεψη στο Ειδικό Σχολείο Απόστολος Λουκάς στη Λεμεσό Επίσκεψη στο Ειδικό Σχολείο Απόστολος Λουκάς στη Λεμεσό Επίσκεψη στο Ειδικό Σχολείο Απόστολος Λουκάς στη Λεμεσό Επίσκεψη στο Ειδικό Σχολείο Απόστολος Λουκάς στη Λεμεσό Επίσκεψη στο Ειδικό Σχολείο Απόστολος Λουκάς στη Λεμεσό Επίσκεψη στο Ειδικό Σχολείο Απόστολος Λουκάς στη Λεμεσό

Back To Top