Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Ένας στους τρεις θανάτους παγκοσμίως λόγω καρδιαγγειακών νοσημάτων
27/09/2015


Τα καρδιαγγειακά νοσήματα στερούν κάθε χρόνο τη ζωή σε περίπου 20 εκατομμύρια ανθρώπους. Η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς καθιερώθηκε το 1999 και διοργανώνεται κάθε χρόνο. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν μια από τις κύριες αιτίες θνησιμότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς εκτιμάται ότι ένας στους τρεις θανάτους παγκοσμίως οφείλεται σε καρδιακή νόσο και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Σε μήνυμά του, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, ο Επίτροπος Εθελοντισμού Γιάννης Γιαννάκη αναφέρει ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα στερούν κάθε χρόνο τη ζωή σε περίπου 20 εκατομμύρια ανθρώπους.

Εκτιμάται ότι μέχρι το 2025 οι θάνατοι από τις παθήσεις της καρδιάς θα ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια ετησίως. Σύμφωνα με στατιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, σημειώνεται μια καρδιακή προσβολή κάθε 4 δευτερόλεπτα και ένα εγκεφαλικό επεισόδιο κάθε 5 δευτερόλεπτα.

Στο μήνυμά του, ο κ. Γιαννάκη αναφέρει .. Περισσότερα
Back To Top