Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ο Όμιλος “Ζορπάς”
12/11/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Γραφείο
Επιτρόπου Εθελοντισμού και ο Όμιλος “Ζορπάς”


6 Νοεμβρίου 2020

Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους στην προσπάθεια που καταβάλλουν σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και ο Όμιλος Ζορπάς, προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας.

Το Μνημόνιο υπεγράφη στις 20 Οκτωβρίου 2020 και μεταξύ άλλων αφορά την ανάπτυξη δράσεων που θα συμβάλλουν στην καλλιέργεια της κουλτούρας της ενεργού πολιτότητας και του εθελοντισμού στην Κύπρο, αλλά και στη στήριξη πρωτοβουλιών του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού που έχουν σχέση με ανθρωπιστικά θέματα και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Με γνώμονα την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, οι δύο πλευρές έθεσαν προς υλοποίηση τις πιο κάτω δράσεις:

· Στήριξη των δράσεων του Γραφείου του Επίτροπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ, μέσα από την παροχή προϊόντων ή/και οποιασδήποτε άλλης βοήθειας, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Ζορπάς.

· Ενθάρρυνση του προσωπικού του Ομίλου Ζορπάς για εθελοντική προσφορά, όποτε κρίνεται δυνατόν.

· Ενημέρωση του προσωπικού του Ομίλου για θέματα εθελοντισμού και ενεργού πολιτότητας.

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων δήλωσε ότι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων, καθώς και για την ενθάρρυνση της ενεργού πολιτότητας και εθελοντισμού, σημαντικός εταίρος είναι ο ιδιωτικός τομέας μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η διαχρονική συνεργασία μας με τον Όμιλο Ζορπά αναβαθμίζεται με την υπογραφή αυτού του μνημονίου, το οποίο δημιουργεί μια δομημένη σχέση η οποία θα συμβάλει για μια καλύτερη κοινωνία. Η ουσιαστική στήριξη δράσεων του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ, από τον Όμιλο Ζορπά, θα μας δώσει την δυνατότητα να σχεδιάσουμε ουσιαστικότερες δράσεις και να στηρίξουμε καλυτέρα τους εθελοντές.

Εκ μέρους του Ομίλου Ζορπάς, η κα. Σοφία Τσενέ, Διευθύντρια Μάρκετινγκ ανέφερε πως «η υπογραφή του Μνημονίου αποτελεί φυσιολογική εξέλιξη της συνεργασίας μας, μέσα από την οποία παρέχουμε στήριξη σε διάφορες δράσεις του Γραφείου του Επιτρόπου, με γνώμονα πάντοτε την περαιτέρω ενίσχυση του εθελοντισμού και της ενεργού πολιτότητας στη χώρα μας». Όπως επεσήμανε «είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ενδυναμώνονται περαιτέρω οι μεταξύ μας σχέσεις και που αποτελούμε μέρος αυτής της κοινής προσπάθειας, που έχει ως βασικό της στόχο την ευημερία και τη διασφάλιση ποιότητας ζωής των πολιτών του τόπου μας». Άλλωστε, σημείωσε η κα. Τσενέ, η επίτευξη των πιο πάνω δράσεων, «ανταποκρίνεται πλήρως στην κοινωνική ευαισθησία που επιδεικνύει εδώ και δεκαετίες ο Όμιλος μας, η οποία ενισχύεται μέσα από νέες δράσεις και ενέργειες».

Το Μνημόνιο τέθηκε σε άμεση ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του και έχει διάρκεια τριών χρόνων με προοπτική αυτόματης ανανέωσης.
Back To Top