Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Καταχώρηση προσκλήσεων στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων - ΓΔ ΕΠΣΑ - 12/03/2019
12/03/2019


Πιο κάτω μπορείτε να δείτε τις "Νέες Καταχωρήσεις" προσκλήσεων στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, σύμφωνα με τις θεματικές κατηγορίες που επιλέξατε στο Τμήμα Μελών. Μπορείτε ανά πάση στιγμή να αλλάξετε τις επιλογές σας (από το Τμήμα Μελών, στην ενότητα «Οι Ειδοποιήσεις μου») ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη αυτών των μηνυμάτων (από το Τμήμα Μελών στην ενότητα «Οι Ειδοποιήσεις μου», πηγαίνετε στις Γενικές Ρυθμίσεις και στο πεδίο «Κατάσταση» επιλέξτε «Απενεργοποίηση Ειδοποιήσεων»). Για τη διαχείριση των θεμάτων αυτών μπορείτε να μεταφερθείτε στο Τμήμα Μελών πατώντας εδώ.

Παράλληλα με τις νέες προκηρύξεις, τα ενημερωτικά μας μηνύματα περιλαμβάνουν και υφιστάμενες προσκλήσεις στις κατηγορίες που δηλώσατε ότι σας ενδιαφέρουν, όταν σε αυτές ανακοινώνονται αλλαγές από τις αρμόδιες αρχές. Οι αλλαγές συνήθως αφορούν σε παράταση της προθεσμίας για υποβολή προτάσεων, όμως προτρέπεστε να ελέγχετε όλες τις πληροφορίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι προσκλήσεις αυτές θα εμφανίζονται πιο κάτω με τον τίτλο "Προσκλήσεις με νέα/αναθεωρημένα στοιχεία".


Νέες Καταχωρήσεις:

1. Call for proposals N° EACEA-51/2018: Europe for Citizens Programme – Action grants 2019 / Strand 2: Democratic engagement and civic participation - TOWN TWINNING (Round 2)
Κωδικός: 5419
Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/06/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2019

2. Call for proposals N° EACEA-51/2018: Europe for Citizens Programme – Action Grants 2019 / Strand 2: Democratic engagement and civic participation - NETWORKS OF TOWNS (Round 2)
Κωδικός: 5420
Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/06/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2019
3. Pilot VET mobility scheme for the Enlargement countries and Africa
Κωδικός: 5461
Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/02/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2019
4. Key Action 3: Performance of Higher Education Institutions – U-Multirank
Κωδικός: 5462
Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/05/2019
5. Information and training measures for workers' organisations
Κωδικός: 5463
Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/05/2019


Back To Top