Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Συνάντηση Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού με τον Επίτροπο Εθελοντισμού - "Στόχος η καλλιέργεια του εθελοντισμού και της ενεργού πολιτότητας στα σχολεία"
19/01/2015


Στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την καλλιέργεια του εθελοντισμού και της ενεργού πολιτότητας στα σχολεία, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Κώστας Καδής, είχε σήμερα συνάντηση με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Γιάννη Γιαννάκη.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η συμβολή των σχολικών μονάδων στην καλλιέργεια του εθελοντισμού και της ενεργού πολιτότητας καθώς και η έκδοση και η διάθεση του Εγχειριδίου του Εθελοντή στα σχολεία.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ο Υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι δράσεις εθελοντισμού στα σχολεία αυξήθηκαν σημαντικά κατά τον τελευταίο χρόνο.

Ευελπιστούμε, είπε, ότι με τη συνεχή συνεργασία που έχουμε με τον Επίτροπο Εθελοντισμού, τα θετικά αποτελέσματα που έχουμε ήδη θα διευρυνθούν μέσα στην επόμενη περίοδο.

Ο Επίτροπος εθελοντισμού, ευχαρίστησε τον Υπουργό για το ενδιαφέρον και την ουσιαστική υποστήριξη που προσφέρει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στον τομέα του εθελοντισμού επιβεβαιώνοντας την αναβάθμιση του ενδιαφέροντος των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών στα θέματα εθελοντισμού και ενεργού πολίτη.

Σύμφωνα με τον Επίτροπο, η καλλιέργεια του εθελοντισμού και γενικότερα του ενεργού πολίτη στα σχολεία είναι πολύ σημαντική και θα δώσει εργαλεία για την πρόληψη επιβλαβών συμπεριφορών αλλά και προώθηση των αξιών και αρετών που όλοι θέλουμε να έχουν οι νέοι μας αλλά και η κοινωνία μας γενικότερα.

Κατά τη συνάντηση, παρουσιάστηκε και συζητήθηκε το Εγχειρίδιο του Εθελοντή, μια έκδοση που ετοιμάστηκε από το Γραφείο του Επίτροπου Εθελοντισμού με την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, και που έχει στόχο την εξοικείωση με την έννοια του εθελοντισμού και την πρόταση εργαλείων για το πώς θα μπορούσε να "καλλιεργηθεί" στα σχολεία ως μια έννοια προσιτή, ευχάριστη και χρήσιμη.

Αναφερόμενος στο εγχειρίδιο αυτό, ο κ. Καδής τόνισε ότι το Υπουργείο θα στηρίξει τη διάθεσή του στα σχολεία προκειμένου οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να πάρουν ιδέες για καλές πρακτικές καθώς και τη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθείται για να δοθεί η δυνατότητα ανάληψης περαιτέρω δράσεων εθελοντισμού και ενεργού πολιτότητας από τις σχολικές μονάδες. Πολύ σύντομα, ανέφερε ο Υπουργός, θα γίνουν παρουσιάσεις των εγχειριδίων στους εκπαιδευτικούς, ούτως ώστε να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και να αρχίσει η εφαρμογή τους.

Το εγχειρίδιο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσφέροντάς τους κατευθυντήριες γραμμές και προτείνοντάς τους δραστηριότητες για περαιτέρω διερεύνηση του εθελοντισμού με τρόπο "βιωματικό" και ελκυστικό. Μέσα από διάφορες δράσεις οι οποίες αναλύονται στο περιεχόμενό του, στοχεύει και προωθεί τις ιδιαίτερες αξίες του εθελοντισμού όπως η φιλανθρωπία, η αλληλεγγύη, η κοινωνική ευαισθησία και η κοινωνική προσφορά.

Το εν λόγω εγχειρίδιο πρόκειται να παρουσιαστεί σε όλους τους εκπαιδευτικούς που έχουν αναλάβει ρόλο συντονιστή εθελοντισμού στα σχολεία έτσι ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί από αυτούς, είτε διαθεματικά, είτε σε διάφορα άλλα γνωστικά αντικείμενα. Επιπρόσθετα, το εγχειρίδιο μπορεί να αξιοποιηθεί στα πλαίσια της ανάπτυξης του Σχεδίου Δράσης Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας από τα σχολεία, αφού ο εθελοντισμός περιλαμβάνεται στις καλές πρακτικές για αντιμετώπιση της παραβατικότητας, ως ένας υγιής τρόπος εμπλοκής των μαθητών στην κοινωνική προσφορά, που βοηθά στην καλλιέργεια της κοινωνικής ευθύνης και πολιτότητας και περιορίζει τις πιθανότητες εκδήλωσης αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

Πηγή: ΚΥΠΕΚατεβάστε αρχείο Acrobat 2015_01_synantisi_ypourgou_epitropos_ethelontismou.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 182,54Kb)


Back To Top