Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
17/10/2015

Το 1993, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κήρυξε την 17η Οκτωβρίου ως «Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας». Ο ΟΗΕ και πολλές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καλούν την παγκόσμια κοινότητα σε επαγρύπνηση για την εξάλειψη της φτώχειας και αντιμετώπιση του τόσο σοβαρού κοινωνικού προβλήματος που αφορά όλους. Ως πρωταρχικός στόχος του Οργανισμού είναι η παροχή στους ανθρώπους των μέσων για την ικανοποίηση των βασικών τους αναγκών.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η φτώχεια συνιστά παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στέρηση της δυνατότητας συμμετοχής στην κοινωνική ζωή. Η φτώχεια μπορεί να σημαίνει την έλλειψη χρημάτων για την προμήθεια τροφής ή ρούχων, πρόσβασης σε σχολεία ή νοσοκομεία, γης για την καλλιέργεια τροφίμων, πρόσβασης σε καθαρό νερό, και τέλος έλλειψη εργασίας για την εξασφάλιση των αναγκαίων προς επιβίωση.

Η πείνα και ο υποσιτισμός, η μακροχρόνια φτώχεια και η εξαθλίωση εκατομμυρίων ανθρώπων αποτελούν προσβολή για την ανθρωπότητα και κατάφωρη παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι λυπηρό στις μέρες μας, ένας στους πέντε ανθρώπους στις αναπτυσσόμενες περιοχές να ζουν με λιγότερο από $1,25 την ημέρα και ένα παιδί να πεθαίνει κάθε τρία δευτερόλεπτα από τη φτώχεια. Στη χώρα μας, ένεκα της οικονομικής κρίσης πολλοί συμπολίτες μας βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η φτώχεια διαιωνίζει τις κοινωνικές ανισότητες και δεν περιορίζεται μόνο στην ανεπάρκεια εισοδημάτων και υλικών αγαθών αλλά επεκτείνεται και στην έλλειψη ευκαιριών και συνθηκών ασφάλειας, έλλειψη που υπονομεύει την αξιοπρέπεια των φτωχών και τους καθιστά ακόμη πιο ευάλωτους. Δεδομένης της παραδοχής αυτής τα κράτη θα πρέπει να συνεργαστούν ώστε να αναληφθούν δράσεις που ενδυναμώνουν τις πολιτικές κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης τόσο των ομάδων του πληθυσμού που βιώνει την ακραία φτώχεια όσο και των νοικοκυριών που βρίσκονται στο φάσμα της σχετικής φτώχειας. Επίσης, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν πολιτικές που να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμες λύσεις στο θέμα της φτώχειας και που τοποθετούν την ευημερία και το μέλλον των λαών σε πρώτη προτεραιότητα.

Η υιοθέτηση των πολιτικών των κρατών θα πρέπει να έχει ως απώτερο στόχο και σκοπό την ευημερία όλων των λαών. Η δημιουργία ενός κόσμου απαλλαγμένου από την φτώχεια και τον οικονομικό αποκλεισμό καθώς και η διασφάλιση ενός σταθερού και δίκαιου περιβάλλοντος αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των κυβερνήσεων. Σύμφωνα με τον Λύντον Τζόνσον (Αμερικανός Πρόεδρος), η φτώχεια δεν μπορεί να είναι εμπόδιο για τη μόρφωση, και η μόρφωση πρέπει να είναι ένας τρόπος απόδρασης από τη φτώχεια. Τα μέσα λοιπόν για την εξάλειψη της φτώχειας υπάρχουν. Στο χέρι μας είναι να τα χρησιμοποιήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
Back To Top