Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Ανακοίνωση για παράταση εφαρμογής της Νομοθεσίας Περι Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο
19/06/2019Κατεβάστε αρχείο Word ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ.docx

(Μέγεθος Αρχείου: 13,7Kb)

Back To Top