Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Joint enforcement actions under the multi-annual action plan for the surveillance of products in the EU
13/07/2015


Joint enforcement actions under the multi-annual action plan for the surveillance of products in the EU

Κωδικός:3162

Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/07/2015

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/07/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2015


Ο στόχος της δράσης αυτής είναι να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει την αυξημένη και αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς πέραν των συνόρων εντός της ΕΕ .Back To Top