Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Ετήσια Έκθεση 2014-2015 Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
07/10/2015


Αγαπητοί φίλες/οι,

Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων συντάσσει ετήσια έκθεση για τα πεπραγμένα κατά το προηγούμενο έτος, αναφορικά με την διεκπεραίωση και εφαρμογή των Όρων Εντολής, τις δραστηριότητες και την επίτευξη των στόχων του Γραφείου του Επιτρόπου.

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε την Ετήσια Έκθεση του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ για το έτος 2014-2015
Back To Top