Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού καθαρισμού ακτών
18/09/2015

19η Σεπτεμβρίου– Παγκόσμια Ημέρα ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ


H Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών πραγματοποιείται το τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι να μετρηθεί το επίπεδο ευαισθητοποίησης όλων μας σχετικά με τις ακτές αλλά και για ενημέρωση του κοινού σχετικά την ανάγκη διατήρησης των ακτών και των θαλασσών μας καθαρών από τα σκουπίδια.

Η εθελοντική αυτή δράση, το παλαιότερο και μεγαλύτερο γεγονός στο είδος του στον κόσμο, αποτελεί πρωτοβουλία του περιβαλλοντικού μη-κυβερνητικού οργανισμού Ocean Conservancy των ΗΠΑ.

Στην Παγκόσμια ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού των Ακτών συμμετέχουν εκατοντάδες οργανώσεις και περισσότεροι από 10 εκατομμύρια εθελοντές σε 152 χώρες συλλέγοντας από τις ακτές και το βυθό πάνω από 80.000 τόνους απορριμμάτων. Οι εθελοντές καταγράφουν τις κατηγορίες των απορριμμάτων ώστε να συγκεντρώνονται στοιχεία για το είδος, τις ποσότητες και την προέλευση τους βοηθώντας στην κατανόηση και αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος ρύπανσης.

Τα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι δύο στα τρία απορρίμματα που εντοπίζονται σε θάλασσες και ακτές προέρχονται από δραστηριότητες αναψυχής και άλλες χρήσεις της παράκτιας ζώνης. Επίσης, τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τις ανησυχητικές διαστάσεις που έχει λάβει η ρύπανση ακτών και θαλασσών με πλαστικά. Γενικά, τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν σοβαρή απειλή για το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον σε όλο τον πλανήτη. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων μπορούν να γίνουν αισθητές κυρίως στη θαλάσσια πανίδα και επηρεάζουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία.

Πολιτεία, παιδεία, εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις θα πρέπει να συνεργάζονται με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες και να διδάξουν ιδιαίτερα τους νέους την σημασία και αξία προστασίας του περιβάλλοντος από απορρίμματα και σκουπίδια. Είναι σημαντική η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και η ενεργός συμμετοχή τόσο των ατόμων όσο και των τοπικών κοινωνιών για την επίλυση του προβλήματος της ρύπανσης των ακτών και των θαλασσών. Όλοι μαζί θα πρέπει να εργαστούν ώστε να αναδείξουν την αξία του σεβασμού προς το περιβάλλον γενικότερα καθώς και στην ανάγκη για αλλαγή της συμπεριφοράς μας προς αυτό. Όλοι θα πρέπει να βάλουν ένα χεράκι για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών ρύπανσης της θάλασσας βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητά μας.

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

18 σεπτεμβριου 2015
Back To Top