Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΟΗΕ
24/10/2015

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΟΗΕ


Η 24η Οκτωβρίου κάθε έτους έχει καθιερωθεί από το 1947, ως «Ημέρα ΟΗΕ» προς τιμήν του Οργανισμού. Τα Ηνωμένα Έθνη ιδρύθηκαν το 1945, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με στόχο τη διατήρηση της ισορροπίας και ειρήνης μεταξύ των κρατών. Ως μια «παγκόσμια ένωση κρατών» ο Οργανισμός προωθεί τη συνεργασία στο διεθνές δίκαιο, την ασφάλεια και την ειρήνη, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ισότητα.

Η ίδρυση του ΟΗΕ δημιούργησε σε όλους τους λαούς την προσδοκία ότι η προληπτική πολιτική στη βάση του διαλόγου μπορεί να εδραιώσει την παγκόσμια ειρήνη. Γενικά, τα Ηνωμένα Έθνη αγγίζουν την καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη αφού η δράση τους καλύπτει θέματα από την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέχρι την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών καταστροφών, από την διαχείριση κρίσεων μέχρι τις παγκόσμιες συμφωνίες αφοπλισμού και από την προστασία του περιβάλλοντος έως τα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας.

Παρά τις όποιες αδυναμίες του, ο ΟΗΕ στα τόσα χρόνια λειτουργίας του αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί το πλέον αξιόπιστο και υπεύθυνο βήμα προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και των αρχών της αυτοδιάθεσης και ανεξαρτησίας των λαών. Η διατύπωση κρίσεων ή επικρίσεων για την αποτελεσματικότητα των Ηνωμένων Εθνών, και η αμφισβήτηση της αξίας, της χρησιμότητας και του ρόλου τους θα πρέπει να αποτελέσει το έναυσμα για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του σημερινού ρόλου του Οργανισμού ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των λαών και στα νέα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά δεδομένα. Ευχή μας είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών να μετεξελιχθεί και να εξεύρει εκείνες τις λύσεις που θα εξασφαλίσουν ότι οι βασικές του αρχές θα κυριαρχούν στις σχέσεις των κρατών, και τη συνεργασία την άρση των ανισοτήτων προς όφελος της ανθρωπότητας. Ας είναι η σημερινή επετειακή μέρα η ευκαιρία για περισυλλογή, συναίσθηση των ευθυνών και για λήψη αποφάσεων προς όφελος όλων των λαών.ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝBack To Top