Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Ενεργοί πολίτες για εκσυγχρονισμό του κράτους
11/09/2015


Το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ενθαρρύνει κάθε προσπάθεια, η οποία ενδυναμώνει τη συμμετοχική δημοκρατία και ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή του πολίτη ως εργαλείο εκσυγχρονισμού του κράτους και της κοινωνίας γενικότερα. Σε ανακοίνωση για τη Διεθνή Ημέρα Δημοκρατίας, Ημέρα του Πολίτη, στις 15 Σεπτεμβρίου, το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού σημειώνει ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία, η οποία θα πρέπει να υποστηρίζεται από αποτελεσματικούς και υπεύθυνους κρατικούς και κοινωνικούς θεσμούς, πρέπει να υπάρχει σεβασμός και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ίσες ευκαιρίες, και μια ζωντανή κοινωνία πολιτών μέσω της προαγωγής του διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς και την συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Προσθέτει ότι η κοινωνία των πολιτών χρειάζεται ενεργούς και ενημερωμένους πολίτες, οι οποίοι θα έχουν άποψη και θέση για κάθε ζήτημα που αφορά τη ζωή τους και να έχει ενεργή δραστηριότητά στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκει. Επίσης, σημειώνει ότι ο ενεργός πολίτης χρειάζεται να έχει ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση για τα θέματα που τον αφορούν, πληροφόρηση η οποία διευρύνει τις επιλογές του, τον στηρίζει στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, και προωθεί την ενεργό συμμετοχή του στην κοινωνία σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.Back To Top