Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟΟ Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ. Τάσος Μητσόπουλος στη δημόσια διαβούλευση για θέματα που αφορούν στη Λιμενική Βιομηχανία.

Η πηγή φωτογραφιών είναι το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (PIO)Δημόσια Διαμούλευση- Αρχή Λιμένων Κύπρου Δημόσια Διαμούλευση- Αρχή Λιμένων Κύπρου

Back To Top