Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
Φωτογραφικό υλικό από την συγκινητική εκδήλωση την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2016 στην Αθηένου για την παράδοση τροχοκαθισμάτων στο Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού της Αθηένου.


Παράδοση τροχοκαθισμάτων Παράδοση τροχοκαθισμάτων

Back To Top