Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟΟ Υπουργός Άμυνας κ. Φώτης Φωτίου στη δημόσια διαβούλευση με θέμα «Ναρκωτικά και λοιπές εξαρτησιογόνες ουσίες στην Εθνική Φρουρά».

Η πηγή φωτογραφιών είναι το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (PIO)Δημόσια Διαβούλευση- Υπουργείο Άμυνας Δημόσια Διαβούλευση- Υπουργείο Άμυνας Δημόσια Διαβούλευση- Υπουργείο Άμυνας Δημόσια Διαβούλευση- Υπουργείο Άμυνας Δημόσια Διαβούλευση- Υπουργείο Άμυνας

Back To Top