Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
Ο Επίτροπος Εθελοντισμού κ.Γιάννης Γιαννάκη παρεύρεθηκε στην εκδήλωση που διοργάνωσε η ΝΕΔΗΣΥ στο πλαίσιο του κοινωνικού της έργου, πραγματοποιώντας "Παγκύπρια Φιλανθρωπικά Παζαράκια Αγάπης".

Φιλανθρωπικές εκδηλώσεις διεξήχθησαν επίσης ταυτόχρονα σε όλες τις πόλεις της Κύπρου. Τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε συνδέσμους, κοινωνικά παντοπωλεία και φιλανθρωπικά ιδρύματα.


Φιλανθρωπικό Παζαράκι Αγάπης

Back To Top