Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
Δεντροφυτεύσαμε στο Γραμμικό Πάρκο Καϊμακλίου με πρωτοβουλία εθελοντών και αυτή τη φορά, μαζί με εθελοντές και συντονιστές του "Παρατηρητή της Γειτονιάς’’ Καϊμακλίου, την Κοινοτική Αστυνόμευση Λευκωσίας και την Επίτροπο Περιβάλλοντος κα Ιωάννα Παναγιώτου.


Δεντροφύτευση στο Γραμμικό Πάρκο Καϊμακλίου Δεντροφύτευση στο Γραμμικό Πάρκο Καϊμακλίου Δεντροφύτευση στο Γραμμικό Πάρκο Καϊμακλίου Δεντροφύτευση στο Γραμμικό Πάρκο Καϊμακλίου Δεντροφύτευση στο Γραμμικό Πάρκο Καϊμακλίου Δεντροφύτευση στο Γραμμικό Πάρκο Καϊμακλίου

Back To Top