Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
Φωτογραφικό υλικό από το χθεσινό συγκινητικό Φιλολογικό Μνημόσυνο του Τάσου Μητσόπουλου. Το καλύτερο μνημόσυνο για τον φίλο Τάσο είναι να προσπαθήσουμε όλοι μας να ακολουθήσουμε τον δρόμο που μας χάραξε. Αιώνια του η μνήμη.


Φιλολογικό Μνημόσυνο του Τάσου Μητσόπουλου Φιλολογικό Μνημόσυνο του Τάσου Μητσόπουλου

Back To Top