Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
26/06/2015


ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


Η προγραμματιζόμενη Δημόσια Διαβούλευση του Προέδρου της Κυπριακή Δημοκρατίας η οποία θα πραγματοποιείτο στο Προεδρικό Μέγαρο, την Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015, και ώρα 6:30 μ.μ., αναβάλλεται λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του που προέκυψαν ενόψει των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων και των συνομιλιών για το Κυπριακό. Για τον καθορισμό νέας ημερομηνίας πραγματοποίησης της θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με Λειτουργό του Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων στο τηλέφωνο: 22 400163Κατεβάστε αρχείο Acrobat ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 205,88Kb)


Back To Top