Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
Φωτογραφικό Υλικό από το σεμινάριο που διοργανώθηκε από την CYTA και το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού με θέμα’’ Η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις’’. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της CYTA στη Λευκωσία.


Σεμινάριο με θέμα Σεμινάριο με θέμα

Back To Top