Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Απόφαση για δημιουργία ενιαίου φορέα για ευημερία των ζώων
22/01/2015


Απόφαση για δημιουργία ενιαίου φορέα για ευημερία των ζώων

Δημιουργία ενιαίου φορέα για την προστασία και ευημερία των ζώων αποφάσισαν από κοινού ο Διευθυντής του Γραφείου του ΠτΔ, η Επίτροπος Περιβάλλοντος και ο Επίτροπος Εθελοντισμού σε μια προσπάθεια καλύτερης λειτουργίας και υπερπήδηση των δυσκολιών που υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Back To Top