Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
Ο εθελοντισμός και o αθλητισμός διαχρονικά έχουν κοινές αξίες και οράματα με στόχο την καθιέρωση τους ως στάση ζωής και την ενεργοποίηση των πολιτών. Αυτές τις αξίες επιβράβευσε ο Δήμος Σωτήρας στα Βραβεία Εθελοντισμού και Αθλητισμού Σωτήρας, που διοργάνωσε με την ευκαιρία της Εβδομάδας Εθελοντισμού.


Βραβεία Εθελοντισμού και Αθλητισμού του Δήμου Σωτήρας Βραβεία Εθελοντισμού και Αθλητισμού του Δήμου Σωτήρας Βραβεία Εθελοντισμού και Αθλητισμού του Δήμου Σωτήρας Βραβεία Εθελοντισμού και Αθλητισμού του Δήμου Σωτήρας Βραβεία Εθελοντισμού και Αθλητισμού του Δήμου Σωτήρας Βραβεία Εθελοντισμού και Αθλητισμού του Δήμου Σωτήρας Βραβεία Εθελοντισμού και Αθλητισμού του Δήμου Σωτήρας Βραβεία Εθελοντισμού και Αθλητισμού του Δήμου Σωτήρας Βραβεία Εθελοντισμού και Αθλητισμού του Δήμου Σωτήρας

Back To Top