Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Ανάκοινωση Επιτρόπου Εθελοντισμού με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας
07/04/2015


Επίτροπος Εθελοντισμού: Πρέπει όλοι να είναι διαρκώς σε επαγρύπνηση για την ασφάλεια τροφίμων

Πηγή: www.ygeia-news.com

Η ασφάλεια των τροφίμων έχει βελτιωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, αλλά παρ’ όλα αυτά, πρέπει όλοι να είναι διαρκώς σε επαγρύπνηση, τονίζεται σε ανακοίνωση του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού, σημειώνοντας πως τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων παραμένουν υψηλά στις προτεραιότητές της Κυβέρνησης.

Με αφορμή την 7η Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, η οποία φέτος επικεντρώνεται στην Ασφάλεια των Τροφίμων, ο Επίτροπος Εθελοντισμού σημειώνει πως οι αλλαγές στην παραγωγή, διανομή και κατανάλωση τροφίμων, καθώς και οι αλλαγές στο περιβάλλον μπορεί να αποτελέσουν απειλή για την ασφάλεια των τροφίμων. Υποδεικνύει ακόμα ότι δεν υπάρχει μηδενικός κίνδυνος και ότι ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίμων έχουν όλοι.

«Τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων παραμένουν υψηλά στις προτεραιότητές της Κυβέρνησης», αναφέρει ο Επίτροπος, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η παροχή υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών και προστασίας των πολιτών, η αναβάθμιση της βιομηχανίας τροφίμων, η εξασφάλιση προληπτικών μηχανισμών που θα συμβάλουν στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων προς αποφυγή τυχών ανεπιθύμητων περιστατικών στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Πρόσθετα, στόχος είναι και η ανάπτυξη κουλτούρας υγιεινής διατροφής και τρόπου ζωής, καθώς και η καθοδήγηση στην αντιμετώπιση διαφόρων κινδύνων που παρουσιάζονται στα τρόφιμα. Τελικός στόχος είναι η προστασία της υγείας των πολιτών και η διασφάλιση της ασφάλειας και της υγιεινής των τροφίμων για όλους.

Σημειώνει ότι Πολιτεία, φορείς και καταναλωτές οφείλουν να υιοθετήσουν δράσεις που θα στοχεύουν στην εκπαίδευση, αφύπνιση και προτροπή όλων όσοι εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων ώστε να συνεισφέρουν, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, στην ασφάλεια των τροφίμων, υιοθετώντας πολλαπλές, ταυτόχρονες ή/και διαδοχικές επεμβάσεις, βασισμένες στις αρχές και το πνεύμα του συστήματος HACCP.
Back To Top