Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
Το "Wall of Kindness" είναι παγκόσμιο κίνημα αλληλεγγύης και οι Εθελοντές νέοι μας δείχνουν τον δρόμο. Σήμερα σχεδιάσαμε τον "Τοίχο της Καλοσύνης" στη Λευκωσία με τη σημαντική πρωτοβουλία εθελοντών της ομάδας νέων Atoms of Change και τη στήριξη του Δήμου Λευκωσίας.

Η Πρωτοβουλία εφαρμόζεται σε πολλές χώρες και εκεί θα μπορεί όποιος επιθυμεί να αφήνει χρήσιμα είδη που δεν χρειάζεται, τα οποία θα μπορούν να πάρουν όσοι τα έχουν πραγματικά ανάγκη.

Είναι καθήκον όλων μας η στήριξη ατόμων με σοβαρά και χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία σαφώς έχουν ίσα δικαιώματα στη ζωή όπως αξίζει σε πολίτη.

Σε αυτές τις ομάδες της κοινωνίας ο εθελοντισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, όπως ο Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό που με τη δράση του στηρίζει τα άτομα αυτά και για το σκοπό αυτό διοργάνωσε φιλανθρωπική βραδιά στο Προεδρικό Μέγαρο.Back To Top