Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Αξιοποίηση του εγχειριδίου με τίτλο "Καλλιέργεια Εθελοντισμού και Ενεργού Πολίτη στα Σχολεία"
04/09/2015


Αξιοποίηση του εγχειριδίου με τίτλο «Καλλιέργεια Εθελοντισμού και Ενεργού Πολίτη στα Σχολεία», που ετοιμάστηκε σε συνεργασία του ΥΠΠ και του Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Το εγχειρίδιο που θα διανεμηθεί σύντομα στα σχολεία, απευθύνεται τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προωθεί τη δημιουργία εθελοντικής συνείδηση μέσω της διασύνδεσης της μη τυπικής μάθησης με την τυπική εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση".

Περισσότερα
Back To Top