Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαδικτυακό Συνέδριο το οποίο διοργανώθηκε στα Πλαίσια της 75ης Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με θέμα: «Καινοτομία, Τεχνολογία και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης – Επιτυχίες, Ευκαιρίες»
20/11/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Διαδικτυακό Συνέδριο το οποίο διοργανώθηκε στα Πλαίσια της 75ης Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με θέμα: «Καινοτομία, Τεχνολογία και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης – Επιτυχίες, Ευκαιρίες»


Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κ. Γιάννης Γιαννάκη, συμμετείχε την Τρίτη, 17/11/2020 και ώρα 5:00 μ.μ., στο Διαδικτυακό Συνέδριο το οποίο διοργανώθηκε στα Πλαίσια της 75ης Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με θέμα: «Τεχνολογία, Καινοτομία και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης – Επιτυχίες, Ευκαιρίες».

Στο Διαδικτυακό Σεμινάριο αναφέρθηκε η ανάγκη για αξιοποίηση των Τεχνολογιών και της Καινοτομίας στην εφαρμογή των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης ιδιαίτερα εν καιρώ πανδημίας. Η Τεχνολογία συμβάλλει στην καλύτερη συμμετοχή στην Κοινωνία των Πολιτών στην εφαρμογή των στόχων, προσφέροντας καλύτερη πληροφόρηση και συμβάλλοντας στην ισότιμη συμμετοχή.

Σημαντικά στοιχεία από τα αποτελέσματα του Διαδικτυακού Συνεδρίου είναι η ανάγκη ανταλλαγών Καλών Πρακτικών, η καλύτερη συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, η Χαρτογράφηση ενεργειών και ενίσχυση της συμμετοχής Εθελοντών στην υλοποίηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στο Διαδικτυακό Σεμινάριο συμμετείχαν Εκπρόσωποι των Ηνωμένων Εθνών, της UNESCO, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκπρόσωποι Κυβερνήσεων και Εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

19 Νοεμβρίου 2020Back To Top