Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
10/12/2015


Η 10η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως η Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ανάμνηση της υπογραφής της Παγκόσμιας Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 10 Δεκεμβρίου 1948.

Με τον όρο «ανθρώπινα δικαιώματα» ή «δικαιώματα του ανθρώπου» έχει καθιερωθεί πλέον σήμερα να αποκαλούνται οι μορφές δικαιωμάτων που είναι συνυφασμένες και απορρέουν από αυτή καθαυτή την ανθρώπινη ιδιότητα. Θεωρούνται ως θεμελιώδη δικαιώματα που κάθε άτομο δικαιούται από τη στιγμή της γέννησής του.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αναφαίρετα δικαιώματα όλων των ανθρώπων και αφορούν στο δικαίωμα στη ζωή, στην ισονομία και στην ελευθερία σκέψης και έκφρασης, στο δικαίωμα στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση και στην παιδεία, στο δικαίωμα της συμμετοχής στον πολιτισμό, στο δικαίωμα στην τροφή, στην ιατρική περίθαλψη, και στο δικαίωμα στην παροχή στέγης. Πρόσθετα, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θέτουν συγκεκριμένα πρότυπα ανθρώπινης συμπεριφοράς και αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη της ειρήνης, της ευημερίας, της κοινωνικής συμβίωσης και της υγιούς ανάπτυξης της προσωπικότητας των ανθρώπων που συγκροτούν τις κοινωνίες. Αντίθετα, οι διακρίσεις, οι περιορισμοί, οι παραβιάσεις και η στέρηση της άσκησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δημιουργούν κοινωνικές ανισότητες και συγκρούσεις.

Το δόγμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει επηρεάσει το διεθνές δίκαιο καθώς και τα εθνικά συντάγματα, τις πολιτικές των κρατών και τη δράση των μη-κυβερνητικών οργανισμών. Η υπογραφής της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών καθορίζει το όραμα για ένα κόσμο με δικαιώματα και ελευθερίες χωρίς διακρίσεις. Για την εκπλήρωση του οράματος αυτού και για να μην παρατηρούνται εκπτώσεις στο θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απαιτείται η συνεργασία όλων των φορέων- ατόμων, κυβερνήσεων και θεσμών περιλαμβανομένων των τοπικών και παγκόσμιων οργανώσεων και ομάδων προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Διακήρυξη μας δείχνει το δρόμο και εναπόκειται σε όλους εμάς να την εφαρμόσουμε σωστά για ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας.


Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
Back To Top