Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟΟ Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκος Κενεβέζος εκφώνησε ομιλία στη Δημόσια Διαβούλευση με θέμα: «Με ποιο τρόπο θα καταφέρουμε τα μαθησιακά μας αποτελέσματα να ανταποκρίνονται στις δαπάνες που διαθέτουμε στον τομέα της Εκπαίδευσης».

Η πηγή φωτογραφιών είναι το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (PIO)Δημόσια Διαβούλευση- Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Δημόσια Διαβούλευση- Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Δημόσια Διαβούλευση- Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Back To Top