Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
Ο Επίτροπος Εθελοντισμόυ κ.Γιάννης Γιαννάκη παρευρέθηκε στην ημερίδα του Reaction με θέμα "Οδική Ασφάλεια για τους Νέους". Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι Υπουργείων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αστυνομίας και Οργανισμούς οι οποίοι συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το θέμα.


Back To Top