Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

25η Σεπτεμβρίου– Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κηρονομιάς
22/09/2015

Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Παγκόσμιας Κληρονομιάς θεσπίστηκαν επίσημα ως ευρωπαϊκό πρόγραμμα από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1991 και υποστηρίζονται από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. "Ευρώπη, μια κοινή κληρονομιά" είναι το μήνυμα που το πρόγραμμα θέλει να περάσει στο κοινό, δηλαδή την αναζήτηση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσα από την προβολή των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων κάθε λαού. Η πολιτιστική κληρονομιά και ο τρόπος με τον οποίο διατηρείται και αξιοποιείται αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τον προσδιορισμό της θέσης της Ευρώπης στον κόσμο και την ελκυστικότητά της ως τόπου διαμονής, εργασίας και επίσκεψης. Η ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας, επομένως, είναι ο βασικός σκοπός του θεσμού και επιτυγχάνεται μέσα από την προβολή των ιδιαιτεροτήτων κάθε λαού και την προώθηση ενός διαπολιτισμικού διαλόγου. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι το άνοιγμα προς το πλατύ κοινό μνημείων και χώρων δύσκολα προσβάσιμων.

Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Παγκόσμιας Κληρονομιάς είναι αφιερωμένες στα μνημεία και τη συντήρησή τους και φιλοδοξούν να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες σε θέματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο των ημερών αυτών τα κράτη της Ευρώπης μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις αναδεικνύουν τον πολιτισμό της χώρας τους και μεταδίδουν το μήνυμα ότι η ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και παράδοσης πρέπει να αποτελεί υψηλή προτεραιότητά κάθε λαού. Μέλημα όλων των κυβερνήσεων θα πρέπει να είναι η ανάδειξη της σημασίας των μνημείων, η ευαισθητοποίηση κυρίως των νέων στο θέμα της προστασίας και διατήρησης της τόσο των μνημείων όσο και της πολιτιστικής κληρονομιάς γενικότερα, αλλά και η ένταξη τους στη σύγχρονη κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή.

Η πολιτιστική ανάπτυξη αφορά όλους τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη καθώς και η άνοδος της επιστήμης θα πρέπει να επιτελείται μέσα στα πλαίσια της πολιτιστικής ανάπτυξης, να καταστεί αναπόσπαστο στοιχείο του πολιτισμού και να μην είναι ανταγωνιστική στις παραδοσιακές αξίες της κοινωνίας. Οι εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις του τόπου μας διαχρονικά προσέφεραν και εξακολουθούν να προσφέρουν αγάπη όχι μόνο προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον αλλά και προς τον πολιτισμό του τόπου μας. Μέσα από τις δράσεις τους συμβάλλουν στην ανάδειξη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο της ιστορίας και του πολιτισμού της Κύπρου μας.

Παράλληλα, μαζί με το Τμήμα Αρχαιοτήτων ενώνουν τις δυνάμεις τους η εκκλησία, οι κατεχόμενοι Δήμοι και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας στα κατεχόμενα εδάφη μας και προβαίνουν σε όλα τα αναγκαία μέτρα για τερματισμό της καταστροφή των αρχαίων μνημείων και των θρησκευτικών χώρων λατρείας. Με την ευκαιρία αυτή το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων εκφράζει τις ευχαριστίες του σε όλους όσους είτε ατομικά είτε συλλογικά εργάζονται για τη διάσωση και ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου.

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

22 σεπτεμβριου 2015
Back To Top