Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
Ιδρυτές και διαχειριστές της Πρωτοβουλίας «Πρασινίζουμε την Κύπρο» είναι οι Επίτροποι Περιβάλλοντος και Εθελοντισμού, το Τμήμα Δασών, η Ένωση Κοινοτήτων και ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου.

Σκοπός της Πρωτοβουλίας είναι η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της έντονης διάθεσης από πολίτες, οργανωμένα σύνολα και εταιρίες/οργανισμούς, για προσφορά εθελοντικής εργασίας και/ή οικονομικής στήριξης, με στόχο την περιβαλλοντική διαχείριση και την αποκατάσταση των καμένων περιοχών, αλλά και άλλες δράσεις διατήρησης της φύσης.

Έξι μήνες μετά την έναρξη της Πρωτοβουλίας «Πρασινίζουμε την Κύπρο», τα αποτελέσματα (περιβαλλοντικά και κοινωνικά) επιβεβαιώνουν ότι η προσπάθεια άξιζε τον κόπο και μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε.

Το σύνολο των χορηγιών ανέρχεται σε €286.930 και δαπανήθηκε κατά 90% στην αποκατάσταση των καμένων περιοχών Σολέας και Αργάκας και το υπόλοιπο στην αποκατάσταση της καμένης περιοχής Καντού, την επέκταση του Μονοπατιού του Άβακα και φυτεύσεις στην περιοχή Πέτρα Ρωμιού.

Η ανταπόκριση των εθελοντών που αξιοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών, τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ, την Επίτροπο Περιβάλλοντος και το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, ήταν πρωτοφανής. Όλοι σχεδόν οι χορηγοί συμμετείχαν σε εθελοντικές φυτεύσεις και σε αντιδιαβρωτικά έργα. Εργάσθηκαν εθελοντικά 3.200 άτομα και η αξία της εργασίας τους ανέρχεται στις €50.000.

Εκτιμούμε ότι συνεισφορά της πρωτοβουλίας «Πρασινίζουμε την Κύπρο» ήταν γύρω στο 35% των όλων εργασιών αποκατάστασης που έγιναν μέχρι σήμερα στις καμένες περιοχές.
Η Πρωτοβουλία προχώρησε επίσης σε απασχόληση μέχρι 12 ανέργων από την περιοχή, σε αγορά όλων των φυτών που χρησιμοποιήθηκαν στην αποκατάσταση για το 2016, δηλαδή γύρω στα 30.000 φυτά, στην αγορά ενός μικρού πυροσβεστικού οχήματος και στην αγορά εργαλείων αποκατάστασης (τσάπες, αλυσοπρίονα κ.ά.)

Ευχαριστούμε τους εθελοντές και τους οικονομικούς υποστηριχτές της Πρωτοβουλίας «Πρασινίζουμε την Κύπρο», γιατί χωρίς τη δική τους συνεισφορά όλο το προαναφερθέν έργο δεν θα είχε υλοποιηθεί και να δηλώσουμε ότι η προσπάθειά μας συνεχίζεται με έργα προστασίας και διαχείρισης της φύσης σε όποια περιοχή κριθεί ότι υπάρχει ανάγκη.

Σημαντική Πολιτική του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ είναι και το Σχέδιο Δράσης που εκπόνησε για την αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς σε περιόδους εκτάκτων αναγκών.


«Πρασινίζουμε την Κύπρο» «Πρασινίζουμε την Κύπρο» «Πρασινίζουμε την Κύπρο» «Πρασινίζουμε την Κύπρο» «Πρασινίζουμε την Κύπρο» «Πρασινίζουμε την Κύπρο» «Πρασινίζουμε την Κύπρο»

Back To Top